تهیه و نگهداری نوشیدنی

آبمیوه گیری و عصاره گیر

آب مرکبات گیری

آبسردکن ها ایرانی و خارجی

آبسردکن و تصفیه آب

انواع بستنی ساز

بستنی ساز

اسموتی ساز یا شیکر برقی

اسموتی ساز

اسپرسوساز ونتی در کالا ری

اسپرسوساز

انواع قهوه جوش در کالا ری

قهوه ساز

کتری تک

کتری برقی

چای ساز ها و سماور های روی هم و کنار هم در کالاری

چای ساز و سماوربرقی

میوه خشکن